ZASTRZEŻENIE PRAWNE

Nazwa Firmy: ANTONIO MADRID TORRALBA

Nazwa Handlowa:MADRID & SAWYER INMOBILIARIA

Adres Agencji:CALLE MAR 9, LOCAL 12 URBANIZACION AGUAMARINA. 03189 ORIHUELA COSTA. ALICANTE.

CIF / NIF:34.818.235-M

Telefon:965323681

Fax:965323681

e-Mail: info@madridsawyer.com

 

Nazwa domeny: madridandsawyer.com

 

PRZEDMIOT

Operator, odpowiedzialny za stronę internetową, oferuje użytkownikom ten dokument, jako narzędzie w celu wypełnienie obowiązków wynikających z ustawy 34/2002 usług społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznego (LSSI-CE) oraz poinformować wszystkich użytkowników strony internetowej o warunkach korzystania z witryny.

Każda odwiedzający stronę staje się automatycznie użytkownikiem zobowiązanym do przestrzegania i egzekwowania zasad w niniejszym dokumencie zawartych, jak również wszelkich innych przepisów prawa, które mogą być stosowane.

Operator zastrzega sobie prawo do modyfikacji wszelkich informacji, które mogą pojawić się na stronie bez uprzedzenia lub informowania użytkowników.

Usługodawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za informacje publikowane na jego stronie internetowej w przypadku gdy informacja ta została manipulowana przez osoby trzecie.

Stronie internetowa może wykorzystywać cookies (małe pliki informacyjne, wysyłane przez serwer) niezbędne do wykonywania określonych funkcji. Cookies wykorzystywane na stronie mają charakter tymczasowy i ich zadamiem jest poprawianie efektywności dalszej transmisji. Znikają po zakończeniu sesji użytkownika. W żadnym wypadku ni esa i nie będą używane do pozyskania, gromadzenia czy manipulacji danych osobowych.

Od strony klient może zostać przekierowany do treści stron internetowych osób trzecich. Ponieważ operator nie zawsze można kontrolować treści zamieszczone przez osoby trzecie na swoich stronach internetowych i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za takie treści. W każdym razie, Operator zastrzega sobie prawo że do usunięcia wszelkich treści, które mogą naruszać prawo krajowe lub międzynarodowe, godzą w moralnośc lub porządek publiczny, jak roniez infomuje że tego typu treści zostaną przekazane w ręce odpowiednich organów prawa.

Operator nie ponosi odpowiedzialności za treści i informacje przechowywane, włączając, lecz nie ograniczając się do takich publikacji jak, fora, czaty, blogi, komentarze, generatory sieci społeczne lub wszelkich innych środków, aby osoby trzecie publikowania treści niezależnie od samedo Operatora. Jednak i zgodnie z postanowieniami art. 11 i 16 LSSI-CE, Operator pozostaje do dyspozycji wszystkich użytkownikow, władz oraz odpowiednich instytucji , a także zobowiązuje się do aktywnych działan w razie potrzeby blokowania lub usunięcia wszelkich treści, które naruszają prawo krajowe lub międzynarodowe, godzą w moralnośc lub porządek publiczny. Jeżeli użytkownik zaobserwuje na stronie treści, które mogą być podatne tej klasyfikacji, należy natychmiast powiadomić administratora strony internetowej.

Ta strona została sprawdzona i przetestowana, aby działać poprawnie. W zasadzie może to zapewnić prawidłowe działanie przez 365 dni w roku, 24 godziny na dobę. Jednak operator nie wyklucza możliwości istnienia pewnych błędow programowych, lub incydentów wynikających z warunków nie zależnych od operatora, siły wyższej jak klęski żywiołowe, strajki lub podobne okoliczności uniemożliwiające dostęp do strony internetowej.

Ochrona Danych Osobowych

Operator ściśle wypełnia hiszpańskie przepisy ochrony danych osobowych oraz zapewnia pełną zgodność z wymogami przewidzianymi mową w art. 9 ustawy 15/1999 o ochronie danych osobowych (LOPD).

Operator oferuje użytkownikom Polityka Prywatności instytucji dotyczących:

- Dane odpowiedzalnego za manipulację.

- Dane manipulowane.

- Plik, w którym są przechowywane.

- Cel przechowywania

- Obowiązek udostępnienia, prawo do nieudostępnienia, konsekwencje.

- Prawa i obowiązki Urzytkowniekow oraz narzędzia ich egzekucji.

Własność intelektualna i przemysłowa

Na stronie internetowej, wliczając, ale nie ograniczając się do programowania, edycji, kompilacji i innych elementów niezbędnych do jego funkcjonowania, wszelkie projekty, logo, teksty i / lub grafiki są własnością operatora lub posiada on licencję lub zezwolenie od autora. Cała zawartość stronie jest należycie chroniona prawami własności intelektualnej i zarejestrowana w rejestrach publicznych.

Niezależnie od celu, w jakim zostały one użyte, całkowite lub częściowe powielanie, użytkowanie, eksploatacja, dystrybucja i marketing, zawsze i w każdym przypadku wymaga uprzedniej pisemnej zgody Operatora. Wszelkie tego typu działania bez upoważnienia przez Operatora zostaną uznane za poważne naruszenie praw własności intelektualnej autora.

Wzory, logo, tekst i / lub grafika nie należące do Operatora, a które mogą pojawić się na stronie, należą do ich właścicieli, Użyczających, którzy sami są odpowiedzialni za jakiekolwiek skutki, które mogą powstać w odniesieniu do nich.

Użyczający autoryzyje/ nie autoryzuje upoważnienie osób trzecich do przekierowania bezpośrednio do Użyczające treści na stronie internetowej, w każdym przypadku należy przekierować do głównej strony internetowej dostawcy.

Użyczający uznaje za ich posiadaczy odpowiednich praw własności intelektualnej, a nie ich samą wzmiankę lub pojawienia się na stronie internetowej jakichkolwiek praw lub zobowiązań dostawcy na nich, ani poparcia, sponsoringu lub rekomendacji z nich.

Aby zgłosić jaiekolwiek uwagi dotyczące ewentualnych naruszeń praw własności intelektualnej, jak również związaną z zawartością strony internetowej, prosimy o kontakt mailowy: info@madridsawyer.com

Prawo i jurysdykcja

Dla rozstrzygnięcia wszelkich sporów lub pytań dotyczących tej strony internetowej lub działań już rozwiniętych, będzie miało zastosowanie prawo hiszpańskie, któremu obydwie strony się poddają w potrzebie rozstrzygania wszelkich sporów wynikających lub związane u uytkowaniem w Sądach Miasta Orihuela, Alicante